Întâlnirile noastre săptămânale

„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.”
 Faptele Apostolilor 2:46

Isus Hristos a murit și a înviat și domnește! Acum! Veșnic!

Din pricina Lui și în Numele Lui ne adunăm, noi, copiii Tatălui, Biserica, Mireasa lui Hristos, căutând părtășia celor ce Îl iubesc pe Domnul! Petrecem împreună pentru zidirea noastră și pentru lauda Numelui Său. Astfel, ne întâlnim în fiecare zi din săptămână, ascultând de El, bucurându-ne unii de alții, prin Duhul Sfânt, în curăție!

Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!” Ps. 122:1

 

Maranata! Vino Doamne Isuse

„… Isus a început să propovăduiască şi să zică:
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 4:17  

Suntem deplin încredințați că Isus Hristos va reveni! Maranata!

Astfel, ducem mai departe cuvântul pe care Isus ni l-a adus, trăindu-l și împlinindu-l în primul rând în viața noastră, individual și ca biserică. Prin pocăință, în smerenie, cu dragoste de oameni, lepădându-ne de firea noastră pământească și căutând zilnic faptele plăcute Duhului!

El ne-a chemat să fim lumină și sare. Ne rugăm pentru aceasta în fiecare zi, pentru noi și pentru cei ce vin în mijlocul nostru.

Întâlnirile bisericii

 

Pace dragi frați și surori,

cu voia Domnului, întâlnirile bisericii noastre vor fi reluate. Ca și până acum, ne vom întâlni în condițiile cerute de situația prezentă – în acest sens, clădirea bisericii a fost igienizată și în continuare va fi un loc prielnic pentru a ne putea strânge împreună pentru a îl lăuda pe Creatorul!

Programul întâlnirilor noastre va fi modificat, astfel:
Luni – rugăciune, 19:00-20:00
Joi – studiu biblic, orele 19:00-21:00
Duminică dimineața, orele 10:00-12:00
Duminică după masa, orele 17:00-19:00

Pacea și harul Domnul nostru să vă însoțească!

Cu copiii

Sunteți bineveniți împreună cu copiii sau nepoții și prietenii lor! 
Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, iar dorința noastră este să croim cărări drepte pentru fiecare dintre ei.

În vizită

Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
Psalmul 16:3

Cu inimi deschise și mare bucurie primim pe sfinții Domnului din țară și de peste hotare. Să ne fie înviorate inimile și duhul înbărbătat!

Contactează-ne

 Scrie-ne la adresa de e-mail: contact@bcbgiroc.ro

Întâlnirile bisericii

Luni – ora 19:00 Rugăciune
Joi – ora 19:00 Întâlnire cu frații și surorile 
Duminică – ora 10 și ora 17 Întâlnire cu frații și surorile

În direct pe YouTube, duminica de la 10:00 și 17:00 iar joia de la 19:00.

Vezi și Arhiva video