Întâlnirile noastre săptămânale

„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.”
 Faptele Apostolilor 2:46

Isus Hristos a murit și a înviat și domnește! Acum! Veșnic!

Din pricina Lui și în Numele Lui ne adunăm, noi, copiii Tatălui, Biserica, Mireasa lui Hristos, căutând părtășia celor ce Îl iubesc pe Domnul! Petrecem împreună pentru zidirea noastră și pentru lauda Numelui Său. Astfel, ne întâlnim în fiecare zi din săptămână, ascultând de El, bucurându-ne unii de alții, prin Duhul Sfânt, în curăție!

Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!” Ps. 122:1

 

Maranata! Vino Doamne Isuse

„… Isus a început să propovăduiască şi să zică:
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 4:17  

Suntem deplin încredințați că Isus Hristos va reveni! Maranata!

Astfel, ducem mai departe cuvântul pe care Isus ni l-a adus, trăindu-l și împlinindu-l în primul rând în viața noastră, individual și ca biserică. Prin pocăință, în smerenie, cu dragoste de oameni, lepădându-ne de firea noastră pământească și căutând zilnic faptele plăcute Duhului!

El ne-a chemat să fim lumină și sare. Ne rugăm pentru aceasta în fiecare zi, pentru noi și pentru cei ce vin în mijlocul nostru.

Despre cină

Având în vedere situația actuală în care ne găsim, în urma discuțiilor cu câțiva frați din biserică și comitet despre Cina Domnului, în contextul actual, și a călăuzirii pe care o am în această privință cred că este bine să așteptăm cu DOR ziua în care vom putea să ne întâlnim și să participăm cu toții la masa Domnului.
Cina Domnului a fost instituită de Domnul ca o sărbătoare a BISERICII pentru aducerea aminte a jertfei Lui Hristos așa cum Paștele evreiesc a fost instituit tot ca o sărbătoare a POPORULUI Israel pentru aducerea aminte a izbăvirii de sub robia Egiptenilor.
Nu este foarte importantă frecvența, adică de câte ori sărbătoarim într-un an această sărbătoare (noi ne aducem aminte de jertfa LUI HRISTOS nu doar la Cina).
Nu sunt foarte importante elementele (pâinea, azima, vinul, mustul) ele au rolul doar de a ne aduce aminte mai ușor de sângele și trupul Domnului, nimic mai mult. Atenție!!! pâinea și vinul nu au un rol de a ne curăți și nici nu se transformă în sângele lui Hristos.

Fiți binecuvântați cu toții dragi frați și surori.

Cu copiii

Sunteți bineveniți împreună cu copiii sau nepoții și prietenii lor! 
Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, iar dorința noastră este să croim cărări drepte pentru fiecare dintre ei.

În vizită

Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
Psalmul 16:3

Cu inimi deschise și mare bucurie primim pe sfinții Domnului din țară și de peste hotare. Să ne fie înviorate inimile și duhul înbărbătat!

Contactează-ne

 Scrie-ne la adresa de e-mail: contact@bcbgiroc.ro

Întâlnirile bisericii

Luni – ora 19:00 Rugăciune
Marți – ora 19:30 Închinare la repețitii
Joi – ora 19:00 Întâlnire cu frații și surorile 
Duminică – ora 10 și ora 18 Întâlnire cu frații și surorile

În direct pe YouTube, duminica de la 10:00 și 18:00, iar joi de la 19:00.

Vezi și Arhiva video