Întâlnirea femeilor creștine

 

Sâmbătă, 15.06.2019, de la ora 09:30 în cadrul bisericii noastre va avea loc o întânlire de femei, cu tema Femeia care își zidește căminul.
Invitat al acestei întâlniri este sora Nora FĂRĂGĂU.

Intrarea este liberă!

„Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos”

2 Petru 1:2

Giroc, str. Trandafirilor 63 | Joi h19:00; Duminica h9:00 & h17:00

Întâlnirile noastre săptămânale

„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.”
 Faptele Apostolilor 2:46

Isus Hristos a murit și a înviat și domnește! Acum! Veșnic!
Din pricina Lui și în Numele Lui ne adunăm, noi, copiii Tatălui, Biserica, Mireasa lui Hristos, căutând părtășia celor ce Îl iubesc pe Domnul! Petrecem împreună pentru zidirea noastră și pentru lauda Numelui Său. Astfel, ne întâlnim în fiecare zi din săptămână, ascultând de El, bucurându-ne unii de alții, prin Duhul Sfânt, în curăție!

Mă bucur când mi se zice: „Haidem* la Casa Domnului!” Ps. 122:1

Despre noi


„… Isus a început să propovăduiască şi să zică: 
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 4:17

Suntem deplin încredințați că Isus Hristos va reveni! Maranata!

Astfel, ducem mai departe cuvântul pe care Isus ni l-a adus, trăindu-l și împlinindu-l în primul rând în viața noastră, individual și ca biserică. Prin pocăință, în smerenie, cu dragoste de oameni, lepădându-ne de firea noastră pământească și căutând zilnic faptele plăcute Duhului!

El ne-a chemat să fim lumină și sare. Ne rugăm pentru aceasta în fiecare zi, pentru noi și pentru cei ce vin în mijlocul nostru.

„… fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt” Levitic 19:2

Întâlnire femei

Sâmbătă, 15.06.2019, de la ora 09:30 în cadrul bisericii noastre va avea loc o întânlire de femei, cu tema Femeia care își zidește căminul, cu scopul de a înțelege mai bine Cuvântul Sfânt, cu aplicabilitate pentru viața trăită înaintea Domnului și înaintea oamenilor.
Invitat al acestei întâlniri este sora Nora FĂRĂGĂU.

Intrarea este liberă! Invitația este pentru toate femeile!

Nuntă

În data de 23.06.2019, în cadrul bisericii noastre va avea nunta lui
Iosif și Simona (frații noștri de la Ghizela).
În acest sens, fie că sunteți membrii ai bisericii noastre sau invitați cu ocazia acestui eveniment, vă așteptăm pentru a ne închina și pentru a îl binecuvânta pe Dumnezeu și cu această ocazie.

Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. 1 Petru 4:9

Cu copiii

Sunteți bineveniți împreună cu copiii sau nepoții și prietenii lor! 
Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, iar dorința noastră este să croim cărări drepte pentru fiecare dintre ei.

În vizită

Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
Psalmul 16:3

Cu inimi deschise și mare bucurie primim pe sfinții Domnului din țară și de peste hotare. Să ne fie înviorate inimile și duhul înbărbătat!

Contactează-ne

 Scrie-ne la adresa de e-mail: contact@bcbgiroc.ro

Întâlnirile bisericii

Luni – ora 19:00 Rugăciune
Marți – ora 19:00 Închinare la repețitii
Miercuri – ora 20:00 Închinare la repetiții
Joi – ora 19:00 Întâlnire cu frații și surorile 
Vineri – ora 20:00 Rugăciune acasă
Duminică – ora 9 și ora 17 Întâlnire cu frații și surorile

În direct pe YouTube, duminica de la 10:45 și 17:00, iar joi de la 19:00.

Vezi și Arhiva video