Binecuvântări neștiute?! (și pentru copii)

apr. 8, 2020 | Meditații

gift

Câtă bogăție este în Cuvântul lui Dumnezeu! Ce comori ascunse putem găsi atunci când suntem gata să îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră!

Privind din nou la Dumnezeul creator, așa cum i se descoperă neprihănitului Iov, putem să remarcăm câteva lucruri peste care trecem cu vederea de foarte multe ori din cauză că nu cugetăm asupra ceea ce citim (chiar dacă mărturisim că așa dorim să facem).

– Pavel îi spune lui Timotei: „…propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp…”
– Psalmul 1 spune despre om că este ferice de el dacă: „…îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
– Dumnezeu îi transmite lui Iosua în capitolul 1:8: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea …”

Oh, dacă am citi mereu cu dorința de a îl cunoaște mai mult și mai profund pe Dumnezeu, pe Cristos! Atunci am merge crescând ca lumina soarelui până la amiază, am fi schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului (2 Corinteni 3:18)


Iată câteva lucruri extraordinare pe care le găsim în cartea Iov, lucruri pe care le experimentăm zi de zi și pentru care ar trebui să ne întoarcem spre Dumnezeu cu mulțumire, proslăvindu-L (Psalmul 50:23: „Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte…”).

1. Iov 38:41 – puii corbului strigă spre Dumnezeu când umblă rătăciți și flămânzi.
Ne aducem aminte în fiecare zi că Tatăl nostru cel ceresc este cel care ne poartă de grijă? La fel cum Domnul ne spune în Matei 6. Lui Iov îi este pus în față situația unor păsări mici și neajutorate pe care el nu le-a avut în vedere până acum, deși trăia în belșug și în bogăție, dar care au fost și sunt în atenția lui Dumnezeu.

This Is What a Baby Raven Looks Like | Animals, Baby animals, Baby ...

Să aducem mulțumire Domnului pentru că ne poartă de grijă și să purtăm și noi de grijă celor rătăciți și flămânzi.

NOI suntem copii ai lui Dumnezeu! Suntem înfiați și făcuți moștenitori prin Isus Cristos! Să ne curățim și să venim înaintea Lui cu îndrăzneală! Suntem ai Lui!
 • 26 Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare, şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?
 • 27 Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?
 • 28 Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes;
 • 29 totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
 • 30 Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?
 • 31 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’
 • 32 Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
 • 33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
 • 34 Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

2. Iov 39:7 – măgarul n-aude strigătele stăpânului care-l strigă.
Știm prea bine cu toții că despre măgar se spune că este încăpățânat și nu te poți „înțelege” cu el, deși aude. Probabil că cei mai mulți știm acest lucru din vorbele populare sau din experiență, iar prea puțini am știut că acest lucru este scris chiar în Biblie.
Totuși, motivul nostru de mulțumire este că nu am fost creați precum un măgar sălbatic, ci noi putem să auzim și putem să înțelegem și să luăm aminte la tot ce e în jur. Noi pricepem și putem fi ascultători!

Facts About Donkeys | Live Science

Privind la Domnul Isus observăm ascultarea și supunerea de care, la rândul Lui, a dat dovadă, nu doar față de Tatăl din ceruri, ci chiar și față de părinții Lui de pe pământ:
– Luca 2:51: „Apoi S-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret, și le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei.”
– Filipeni 2:8: „…S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte…”, Ioan 10:18, Evrei 5:8

Să luăm și noi aminte și să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut parte de a putea auzi și de a putea înțelege atât lumea din jurul nostru, cât și sfatul Duhului Sfânt. Să urmăm pe Cristos, să ascultăm, așa cum a făcut și El.
Iacov 1:26 spune: „Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

3. Iov 39:17 – struțul nu are nici înțelepciune, nici pricepere
Poate sunt puține lucruri pe care le cunoaștem despre struți, însă Cuvântul aici ne spune că aceștia au fost făcuți fără înțelepciune sau pricepere. În acest context ne vine în gând împăratul Solomon care a fost smerit și a știut ce anume să ceară lui Dumnezeu: înțelepciune și pricepere (important de notat cele două împreună).
– 1 Împărați 3:12: „voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine.
Înțelepciunea = să știi ce anume este bine și rău, adevărat sau neadevărat, plăcut sau nu lui Dumnezeu;
Pricepere = să poți să pui în practică pentru tine și pentru cei din jur ceea ce știi că este plăcut Domnului.

axaxaxaxa - for some stupid people ...

– Iacov 1:5: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”

Ce binecuvântare și ce bunătate arătată de Dumnezeu față de noi oamenii – să ni se dea cu mână largă și fără mustrare această înțelepciune! Să cerem, să primim ceea ce Domnul e gata să ne ofere, înțelepciunea despre care vorbea și apostolul Pavel și Iacov (1 Corinteni 2:6,7; Iacov 3:15-17), înțelepciune din Dumnezeu așa cum Solomon vorbește în Proverbe 8.
Să fim mulțumitori pentru ceea ce Domnul ne cheamă să fim, înaintea Lui și înaintea oamenilor.

Mare Dumnezeu avem! Bogat în har și îndurare și atât de darnic!
Mai mult decât aceste lucruri scrise mai sus cunoaștem din Cuvânt că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie!

 • Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
 • prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 1 Petru 1:3-4

– laptele duhovnicesc și curat –

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ”

1 Corinteni 12:27

Să căutăm dar o dragoste ca a Lui, o credință puternică și să grăbim și să așteptăm venirea Lui.

Aceste meditații sunt scrise de noi pentru noi, în special pentru că în aceste zile suntem departe unii de alții, în izolare. Însă chiar și așa, suntem împreună în Cristos!
Scrie și tu câteva cuvinte de încurajare și mângăiere pentru frații tăi și trimite fratelui păstor.

„Îmi este dor de tine, frate și soră!” Psalmul 16:3