Ceva nou sau ceva vechi (Fapte 17:21)

mart. 26, 2020 | Meditații

Cu toții știm despre călătoria lui Pavel în Atena din capitolul 17 (fiind alungat din Tesalonic și apoi din Berea) și despre dovada de înțelepciune și pricepere arătată în mijlocul unor oameni filozofi și aroganți. În acest context este un verset trecut cu vederea de multe ori:

Faptele Apostolilor 17:21 (VDC)  Căci toţi Atenienii şi străinii, care stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.

La prima vedere nu pare decât o afirmație despre starea unor oameni fără Dumnezeu (dar cu mulți zei).
Și așa și este. Confirmă ceea ce se întâmpla în Grecia acelor zile – stăteau și ei, bărbații, de vorbă prin cetate sau la „porțile cetății” am putea spune (inspirați sau nu de practica evreilor).

Însă spre deosebire de înaintașii noștri evrei, acești greci nu aveau o preocupare sfântă, nu aveau o motivație bună și nicidecum duhovnicească, ei nu căutau pe Dumnezeu și tainele Lui. Ba din contră, preocuparea lor era despre lucrurile firești, înțelepciunea lumii acesteia (drăcească zice Iacov 3:15) și plăcerile de o clipă ale păcatului (Evrei 11:25). Erau filozofi epicurieni (hedonism/placere, anticreștin) și stoici (reguli morale, conduită ireproșabilă).

Și totuși ce legătură are asta cu noi, creștinii secolului XXI…?

Legătura constă în faptul că am ajuns și noi în vremea aceasta să fim asemănător grecilor filozofi. În loc să căutăm fața Domnului, devenim tot mai atrași de farmecul noutăților și al lucrurilor pe care le putem procesa simplu și rapid (credință fast-food). „Dacă e nou și îmi place, sunt de acord!
Am ajuns să nu mai avem stare să citim biblia, să medităm și să ne rugăm. Vedem că ne golim pe zi ce trece, iar în loc să căutăm mai mult adevărul Scripturii căutăm senzații noi, stimulente pentru simțurile firii noastre. Versete biblice cu înțelesuri diferite, traduse în versiuni noi și multe astfel de lucruri care de fapt ne vulnerabilizează și deschid porțile larg pentru învățătorii mincinoși care strecoară erezii nimicitoare (2 Petru 2:1).

Să fim atenți la curiozitățile firii noastre și să nu trăim după îndemnurile ei! – romani 8:12

Am devenit foarte curioși de predicile și mesajele unor oameni de pe internet și ignorăm cuvântul auzit joi și duminică sau cuvântul primit față în față.
Să nu (mai) fim precum filozofii din Atena, dornici să audă și să spună mereu ceva nou, ceva nemaiauzit, ceva care să ne facă să spunem „wow”.
Să ne rugăm să putem renunța la simple curiozități despre viața de biserică sau despre Dumnezeu și să îngenunchem în sinceritate mărturisind starea inimii noastre. Am auzit atât de multe lucruri: haide să le împlinim împreună. Oh, ce bine va fi pentru noi. Ce bine va fi pentru biserică!

 
Ieremia 6:16-17 (VDC) Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!”„Am pus nişte străjeri peste voi: ,Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte!”

Filozofii greci au zis la rândul lor (Fapte 17:32): „Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.”
Dar noi putem să ne cercetăm și să luăm aminte. Noi putem să ne întoarcem la cărările cele vechi. Noi suntem chemați să ne lipim de Domnul.

Cărările vechi nu sunt obiceiurile și tradițiile vechi, ci sunt adevărurile lui Dumnezeu.

Pentru David legea lui Dumnezeu a fost o candelă (Psalmul 119:105). Pentru Pavel cunoașterea lui Cristos a fost un câștig de neegalat (Filipeni 3:8).

Dar pentru noi?

Să nu fim curioși de toate puțurile de apă – unele pot părea oaze salvatoare în deșertul în care trăim, însă nu sunt, iar ceea ce Domnul va face nou, se va îngriji să cunoaștem prin Duhul Sfânt.
Să mergem la izvorul vieții veșnice și acolo să stăm. Să îl căutăm pe Isus așa cum alți greci l-au căutat pe Domnul Isus (Ioan 12:20). Oh, ce preocupare!

– laptele duhovnicesc și curat –

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ”

1 Corinteni 12:27

Să căutăm dar o dragoste ca a Lui, o credință puternică și să grăbim și să așteptăm venirea Lui.

Aceste meditații sunt scrise de noi pentru noi, în special pentru că în aceste zile suntem departe unii de alții, în izolare. Însă chiar și așa, suntem împreună în Cristos!
Scrie și tu câteva cuvinte de încurajare și mângăiere pentru frații tăi și trimite fratelui păstor.

„Îmi este dor de tine, frate și soră!” Psalmul 16:3