Chiar și noi, pocăiții, trebuie să stăm acasa?

mart. 26, 2020 | Meditații

at home

Suntem în izolare!
Circulă un virus prin întreaga lume și nu putem să îl oprim noi (și nici nu suntem chemați să facem asta – Dumnezeu e suveran). Mai mult, suntem chemați să urmăm niște decizii care par să ne îngrădească…

Legea în vigoare din România spune că nu avem voie să părăsim locuința noastră datorită pericolelor la care putem fi expuși, pericole la care ulterior riscăm să expunem pe alții. Acest aspect ne afectează și pe noi, cei care am dori să mergem la biserică (și nu numai).

  • Luca 20:25 spune: Atunci, El le-a zis: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”
  • 1 Tit 3:1 spune: Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun,
  • Romani 13:1 spune: Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.
  • 1 Petru 2:13-14 spune: Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine.
  • Daniel 2:21 spune: El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!

Toate aceste versete ne învață un lucru: să fim ascultători în rânduielile lumii acesteia, cinstindu-L pe Dumnezeu și prin acest mod!
Coloseni 3:22 Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni

Haideți să fim ascultători și înțelepți. Să fim sare și lumină pentru acest pământ, pentru oamenii din jur, chiar stând în casă. Să nu căutăm să mergem unii pe la alții știind că încălcăm o lege dată pentru o vreme.
Să nu confundăm lucrurile și să ne fie clar că vremea aceasta nu este o persecuție a creștinilor. Nu suntem persecutați ca să vrem să ne întâlnim pe ascuns ca înaintașii noștri. Astăzi nu suntem prigoniți, ci ni se cere să stăm acasă. Să cerem Duhului Sfânt să ne fie călăuză și să alegem bine, pentru noi, pentru semeni și pentru Cristos! Nu să ignorăm pe cel în nevoie (familie, vecini sau alții), ci să hotărâm înțelept!

Ascultarea și supunerea aceasta însă nu înseamnă să călcăm poruncile și legile Dumnezeului nostru!
În vechime păgânii își dădeau copiii lui Moloh… În Roma antică se cerea să se presare tămâie pe altarul lui Zeus… Lui Daniel i s-a cerut să se închine împăratului Babilonului… Astăzi ni se cere să învățăm copiii despre lucruri complet greșite…

Duhul Sfânt și Adevărul să ne fie dreptar și îndrumător. Să știm să deosebim bine fiecare lucru. Amin!
  • Să ne rugăm pentru țara noastră, pentru vecinii noștri, pentru conducătorii noștri, pentru că de starea generală a țării ține și binele nostru aici pe pământ.
    Ieremia 29:7 Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!
    1 Timotei 2:1-2 Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

p.s. să mergem la cumpărături – da; să mergem să ajutăm pe bătrâni și copii când au nevoie – da; să căutăm să ieșim din izolare fără motiv temeinic – nu!

– laptele duhovnicesc și curat –

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ”

1 Corinteni 12:27

Să căutăm dar o dragoste ca a Lui, o credință puternică și să grăbim și să așteptăm venirea Lui.

Aceste meditații sunt scrise de noi pentru noi, în special pentru că în aceste zile suntem departe unii de alții, în izolare. Însă chiar și așa, suntem împreună în Cristos!
Scrie și tu câteva cuvinte de încurajare și mângăiere pentru frații tăi și trimite fratelui păstor.

„Îmi este dor de tine, frate și soră!” Psalmul 16:3