… dar acum ochiul meu Te-a văzut (Iov 42:5)

mart. 31, 2020 | Meditații

hipo

Un pasaj extraordinar și cu totul special este cel din Iov, între capitolul 38 și 41. Aici îl vedem pe Dumnezeu cum vorbește lui Iov într-un mod foarte clar și îi explică (de fapt îl mustră) cum El a întocmit toate lucrurile. Îi arată lui Iov ce înseamnă lucrurile din jurul lui și cum toate aceastea au valoare și sunt în ființă prin puterea și prin voia lui Dumnezeu. Ce măreț!

Dacă până acum au vorbit prietenii lui Iov, în versetele din capitolul 38:1 și 40:1 putem observa că Dumnezeu „a răspuns” și „a vorbit”. Iar, spre deosebire de Moise, care a cerut și a văzut slava lui Dumnezeu (Exod 33:23), sau împăratul David, care căuta Fața Domnului (Psalmul 27:8), Iov are parte numai de glasul Domnului, dar într-un mod deosebit. Atât de extraordinar este tot ce aude Iov în aceste pasaje încât „și-a pus mâna la gură” (40:4) și afirmă apoi: „Urechea mea auzise vorbindu-se despre Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut”.

Dar ce-a văzut Iov? De ce spune că l-a văzut pe Dumnezeu? Cum l-a putut vedea, când de fapt doar a auzit vocea lui Dumnezeu?

Vorbește, dacă știi toate aceste lucruri. Iov 38:18

  • „Unde erati tu când am întemeiat pământul? Cine i-a hotărât măsurile? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui?”
  • „Cine a închis marea cu porți? Când i-am făcut haina din nori, când i-am pus hotar și când i-am pus zăvoare și porți?”
  • „Ai poruncit tu dimineții, ai arătat zorilor locul lor?”
  • „Ți s-au deschis porțile morții sau ai văzut tu porțile umbrei morții”?
  • „Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului?”

Oh… ce Dumnezeu avem! Tatăl nostru! Toate întrebările de mai sus sunt rostite de Dumnezeu și prin acestea se poziționează într-un mod clar atât pe El (ca Dumnezeu Creator), cât și pe Iov (unul care are viață la fel ca hipopotamul, de altfel).
Mai departe, în capitolul 39 Domnul vorbește despre animale (capre, cerboaice, măgar, bivol, struț, cal, uliu, vultur) și frumusețea existenței lor, însă în mod deosebit scoate în evidență pe hipopotam despre care spune (40:19) că este „cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu”.

Uită-te la hipopotamul căruia i-am dat viaţă, ca şi ţie! El mănâncă iarbă ca boul. Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său! Îşi îndoaie coada tare ca un cedru şi vinele coapselor lui sunt întreţesute. Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier. El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă. El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele câmpului. Se culcă sub lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor. Desişul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălciile pârâului îl înconjoară. Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit. Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?

Este într-adevăr fascinant să avem la îndemână toate aceste detalii pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi prin Cuvânt și nu putem decât să fim uimiți și impresionați de măreția și frumusețea creației Lui.
Dar oare ne gândim la aceste lucruri în timpul zilei? Luăm aminte asupra celor care ne înconjoară?
Da, am auzit despre toate aceste lucruri de atâtea ori, am văzut toate aceste lucruri în jurul nostru, și ne bucurăm de multe în firea noastră, însă îi acordăm oare lui Dumnezeu recunoștița și mulțumirea așa cum a făcut-o Iov? Iată ce spune el: „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni care sunt mai presus de mine şi pe care nu le pricep.” Iov 40:3

După tot ce a auzit Iov, după tot ce a vorbit Dumnezeu, omul Iov se vede mic și slab și mărturisește: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut.”

Să fim cu mare băgare de seamă, să fim interesați și dornici să înțelegem ceea ce este în jurul nostru și să privim spre Dumnezeu și să lăudăm creația mâinilor Sale! Prin Duhul Sfânt să cerem o vedere nouă și o înțelegere nouă a unei vieți transformate, a unei vieți care să arate spre Dumnezeu.

Am văzut pe Dumnezeu!

1 Ioan 3:2
„Preaiubiților, […] știm că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este!”

– laptele duhovnicesc și curat –

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ”

1 Corinteni 12:27

Să căutăm dar o dragoste ca a Lui, o credință puternică și să grăbim și să așteptăm venirea Lui.

Aceste meditații sunt scrise de noi pentru noi, în special pentru că în aceste zile suntem departe unii de alții, în izolare. Însă chiar și așa, suntem împreună în Cristos!
Scrie și tu câteva cuvinte de încurajare și mângăiere pentru frații tăi și trimite fratelui păstor.

„Îmi este dor de tine, frate și soră!” Psalmul 16:3