De ce am primit viață și astăzi?

apr. 6, 2020 | Meditații

rooster morning

Ne ridicăm în fiecare dimineață din patul nostru. Mulțumim Domnului că am primit o nouă zi în dar. Cerem protecția și călăuzirea Lui, iar la sfârșitul zilei venim din nou înaintea Domnului și mulțumim pentru ziua ce a trecut și că El a fost cu noi. Și trece zi după zi, an după an – așa cum deja s-a întâmplat pentru noi toți până acum.

Însă un lucru la care de prea puține ori ne gândim într-un mod serios este „de ce am primit viață și astăzi”? De ce ni s-a îngăduit să mai umblăm pe acest pământ? De ce nu s-a sfârșit totul ieri sau noaptea care a trecut?
Știm din Cuvânt că Dumnezeu dă viață și tot El este cel care o poate lua, cunoaștem că este Suveran și Atotputernic, iar hotărârile Lui sunt drepte. Știm. Și totuși, El a hotărât și această dimineață să ne trezim! De ce?

Parcă uităm că sursa noastră de viața este din Dumnezeu și în Dumnezeu.
Foarte ușor ne vine să neglijăm Cuvântul Vieții care ne spune prin apostolul Pavel că am fost aleși și rânduiți înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui (Efeseni 1:4 și 1:11), prin Isus Cristos!

Venirea noastră pe pământ este o șansă, un har nespus, pentru a putea cunoaște pe Dumnezeu!

Umblarea noastră pe pământ este o simplă decizie: cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu.

Și cu toate acestea, fiecare dintre noi trăiește în aceeași lume, însă avem perspective diferite asupra ei din cauza situației și a poziției sociale! Unul are moștenire de la părinți, altul muncește cu ziua pentru pâinea de fiecare zi. Unul este bunic, iar altul este un tânăr fără multe grijuri. Toți avem „lumea noastră” și se pare că suntem atât de preocupați de ea, încât uităm să ne gândim „de ce mi-a îngăduit Dumnezeu să mai trăiesc azi”?
– oare este pentru că mâine este o ședință importantă la birou și fără mine nu se va putea lua o decizie?
– oare este pentru că mâine trebuie deschisă ușa la magazin, iar fără mine nu poate nimeni să intre?
– oare este pentru că mâine trebuie puși cartofii, iar dacă nu sunt eu n-are cine să coordoneze lucrarea?
– oare este pentru că mâine este duminică și fără mine nu este cine să cânte sau să predice?

Suntem atât de ușor prinși gândurile noastre pentru acest pământ, de îndemnurile firii (deși ne spune Pavel să nu îi stârnim poftele, Romani 6:12, 13:14) și ne gândim cum să obținem mai mult ca să putem să avem parte de ceea ce acum nu avem, încât pierdem din vedere natura noastră spirituală și nu pornim ziua ca niște străini și călători pe acest pământ (1 Petru 2:11).

Totuși! Și ziua de astăzi și toate cele care au fost până acum le-am primit în dar ca să ne apropiem de Dumnezeu și să îl cunoaștem pe El, Dumnezeul cerului și al pământului!

Astăzi este ziua ca să îl cunoaștem pe Tatăl nostru din ceruri!

Dar cum îl cunoaștem pe Dumnezeu?
– citind Biblia!

Un exercițiu deosebit, de această dată, este Iov capitolul 38 și până la capitolul 42 – potrivit atât pentru copii, cât și pentru cei maturi spiritual. Este un text în care Dumnezeu se descoperă prin cuvânt și se face de cunoscut unui om simplu. Un pasaj în care aflăm câteva detalii la ceea ce Dumnezeu a făcut deja în Genesa. Un pasaj din care înțelegem câteva lucruri profunde cu privire la existența noastră și a lucrurilor pământești, dar în care aflăm și unele lucruri pe care cercetătorii vremii se luptă să le confirme/infirme. Citește-l cu timp, cuvânt cu cuvânt! Vei fi impresionat de măreția Dumnezeului tău!

  • puii de corb strigă spre Dumnezeu;
  • fulgerele se prezintă la datorie și spun: „Iată-ne!”;
  • măgarul n-aude strigătele stăpânului, iar struțul a fost creat fără înțelepciune și pricepere;
  • cămările grindinei păstrată pentru vremuri de strâmtorare, pentru zile de război și de bătălie.

Dar oare asta este tot? Doar ca să îl cunoaștem pe Dumnezeu? Doar să aflăm despre El e vorba în viața aceasta?

Același apostol Pavel vine cu o completare extraordinară în Efeseni capitolul 1:6, și anume că noi am fost aleși și înfiați: spre lauda slavei harului Său, iar apoi întărește același lucru în versetul 12, unde spune că după hotărârea Sa am fost rânduiți și făcuți moștenitori „ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.”!

Deci noi am primit viață și astăzi ca să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să Îi aducem laudă!

El este Creator și Stăpânitor. El este Sfânt, Sfânt, Sfânt, împodobit de glorie, cinste, onoare și slavă. Lui îi aparține totul și i se cuvine totul. Slava este a lui Dumnezeu deja! Slava (glorie/faimă/renume spune DEX-ul) i se cuvine și deja Îi este adusă de către toți cei ce L-au cunoscut. Cei ce stau înaintea tronului Său îl laudă și îi cântă (Apocalipsa 4) împreună tot ce are suflare în cer și pe pământ, pentru că El are toată slava!
Rămâne ca și noi, împreună cu toți sfinții să ne unim și să îi aducem laudă! Să binecuvântăm Numele Său și să I ne închinăm în supunere, spunând ca psalmistul: Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba! Psalmul 45:1.

Dar cum să aducem laudă slavei lui Dumnezeu dacă nu Îl cunoaștem?
Să ne adâncim privirea în Scriptură și să citim zilnic având acest gând: de a îl cunoaște pe Domnul, ca să îi putem aduce laudă.

Dar de ce să îl cunoaștem astfel pe Dumnezeu?
– ca să moștenim cerul Său!

Chiar și Pavel, măcar că avea pricină de încredere în lucrurile pământești (Filipeni 3), se delimitează de lucrurile acestea și le consideră ca pe un gunoi! El și-a dorit să-L cunoască pe Cristos (Filipeni 3:10), dar nu să cunoască despre Cristos, ci să cunoască PUTEREA învierii Lui, părtășia SUFERINȚELOR Lui, ba chiar și să fie asemenea cu moartea Lui – totul doar ca să ajungă cu orice chip să fie în veșnicie cu Stăpânul său.
Și Petru ne îndeamnă la fel: să cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Isus Cristos ca să avem har și pace!

Deci, așa cum L-am cunoscut și ni s-a revelat prin Cuvânt, să fim și noi ascultători și împlinitori!

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor”. Efeseni 1:17-21

„şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”. Filipeni 2:11

– laptele duhovnicesc și curat –

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ”

1 Corinteni 12:27

Să căutăm dar o dragoste ca a Lui, o credință puternică și să grăbim și să așteptăm venirea Lui.

Aceste meditații sunt scrise de noi pentru noi, în special pentru că în aceste zile suntem departe unii de alții, în izolare. Însă chiar și așa, suntem împreună în Cristos!
Scrie și tu câteva cuvinte de încurajare și mângăiere pentru frații tăi și trimite fratelui păstor.

„Îmi este dor de tine, frate și soră!” Psalmul 16:3