Învățătura sănătoasă ce ne vizează pe noi (Tit 2)

apr. 12, 2020 | Meditații

paul teaching

„Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă.” Tit 2:1
Acesta a fost îndemnul lui Pavel pentru Tit, adevăratul sau copil în credință, și, pornind de aici aș vrea să ne aducem aminte câteva lucruri. 

În primul rând, învățătura sănătoasă nu implică a vorbi numai despre „moartea și învierea Lui Isus Cristos”, sau despre „evlavie și închinare”, despre „pocăință și rugăciune” sau numai despre „har și dragoste”. Învățătura sănătoasă nu este un set de reguli sau o serie de porunci care trebuiesc împlinite. Da, învățătura sănătoasă le cuprinde pe toate acestea, însă un lucru foarte interesant este ceea ce Pavel îl îndeamnă pe Tit sa facă:

 • Să le aducă aminte celor bătrâni cum să trăiască și cum să fie în mijlocul fraților
  – să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare.Să luăm aminte la Cuvânt și să fim plini de mulțumire pentru ceea ce Domnul ne învață și ne descoperă. Să fim preoți în casele noastre mai întâi.
 • Să vorbească femeilor în vârstă cum trebuie sa fie purtarea lor și viața lor înaintea altora
  – să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să înveţe pe alţii ce este bine, – ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii, să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.
  Ce har și binecuvântare pentru o femeie tânără să poată avea pe cineva înțelept lângă ea. Și ce har și binecuvântare pentru un bărbat să poată avea o soție care împlinește Cuvântul și iubește pe Domnul.
 • Să sfătuiască pe tineri 
  – să fie cumpătaţi şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele (pentru că și Tit era un tânăr atunci, îi cere să fie exemplu pentru tineri). Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi.
 • Să sfătuiască pe robi (angajați)
  – să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Dacă avem o autoritate asupra noastră, indiferent de poziția sau postura în care ne aflăm, să facem cinste Domnului prin purtarea noastră, mai ales în vreme de criză.
 • Să fie supuși stăpânirilor în lucruri bune
  – să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. Dând cinste și lăudând pe Dumnezeu, să ascultăm de mai marii noștri, fără să facem tot ce vedem că se întâmplă în lumea în care trăim.

Câteva sfaturi foarte clare și scrise în puține cuvinte, însă însemnătatea lor este una extraordinar de bogată și de profundă. Să cercetăm Cuvântul, să îl studiem, ca să putem înțelege bine și să luăm aminte, fiecare în dreptul nostru. Să nu fim doar niște oameni mai buni din punct de vedere moral în societatea în care trăim, ci să fim întocmai cum scrie în Biblie – pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu.

Prin urmare, această învățătură este una care se răsfrânge asupra tuturor aspectelor vieții noastre (fizică și spirituală). Fie că suntem frați în vârstă, surori în vârstă, tineri, prezbiteri sau robi – noi, trăim potrivit cu învățătura sănătoasă, primită de la Domnul nostru, „…ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.” (Tit 2:10).

Și chiar dacă încă suntem departe unii de alții în această perioadă, haideți să ne încurajăm prin acest cuvânt spus de Pavel lui Tit și să luăm aminte la noi, iar când ne vom întâlni, să putem avea o părtășie în același Duh – Duhul care a lăsat și această învățătură!

– laptele duhovnicesc și curat –

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ”

1 Corinteni 12:27

Să căutăm dar o dragoste ca a Lui, o credință puternică și să grăbim și să așteptăm venirea Lui.

Aceste meditații sunt scrise de noi pentru noi, în special pentru că în aceste zile suntem departe unii de alții, în izolare. Însă chiar și așa, suntem împreună în Cristos!
Scrie și tu câteva cuvinte de încurajare și mângăiere pentru frații tăi și trimite fratelui păstor.

„Îmi este dor de tine, frate și soră!” Psalmul 16:3