Întâlnirile noastre săptămânale

„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.”
 Faptele Apostolilor 2:46

Isus Hristos a murit și a înviat și domnește! Acum! Veșnic!

Din pricina Lui și în Numele Lui ne adunăm, noi, copiii Tatălui, Biserica, Mireasa lui Hristos, căutând părtășia celor ce Îl iubesc pe Domnul! Petrecem împreună pentru zidirea noastră și pentru lauda Numelui Său. Astfel, ne întâlnim în fiecare zi din săptămână, ascultând de El, bucurându-ne unii de alții, prin Duhul Sfânt, în curăție!

Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!” Ps. 122:1

 

Maranata! Vino Doamne Isuse

„… Isus a început să propovăduiască şi să zică:
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 4:17  

Suntem deplin încredințați că Isus Hristos va reveni! Maranata!

Astfel, ducem mai departe cuvântul pe care Isus ni l-a adus, trăindu-l și împlinindu-l în primul rând în viața noastră, individual și ca biserică. Prin pocăință, în smerenie, cu dragoste de oameni, lepădându-ne de firea noastră pământească și căutând zilnic faptele plăcute Duhului!

El ne-a chemat să fim lumină și sare. Ne rugăm pentru aceasta în fiecare zi, pentru noi și pentru cei ce vin în mijlocul nostru.

 

Pace, dragi frați și surori!

Programul întâlnirilor noastre este următorul:

Luni – rugăciune, 18:00-19:00
Joi – studiu biblic, orele 18:00-20:00
Duminică dimineața, orele 10:00-12:00
Duminică după masa, orele 17:00-19:00

Pacea și harul Domnul nostru să vă însoțească!

 

Cu copiii

Sunteți bineveniți împreună cu copiii sau nepoții și prietenii lor! Sâmbăta este ziua când copiii se întâlnesc pentru activități specifice, iar Duminica dimineața, începând cu ora 10 au lecție de studiu biblic împreună cu învățătoarele lor.

În vizită

Sfinţii care sunt în ţară, oamenii evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.
Psalmul 16:3

Cu inimi deschise și mare bucurie primim pe sfinții Domnului din țară și de peste hotare. Să ne fie înviorate inimile și duhul înbărbătat!

Misiune în Nordul Africii – provocările lumii musulmane. Interviu la RVE Timișoara – ascultă pe YouTube