Întâlnirile noastre săptămânale

„Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.”
 Faptele Apostolilor 2:46

Isus Hristos a murit și a înviat și domnește! Acum! Veșnic!

Din pricina Lui și în Numele Lui ne adunăm, noi, copiii Tatălui, Biserica, Mireasa lui Hristos, căutând părtășia celor ce Îl iubesc pe Domnul! Petrecem împreună pentru zidirea noastră și pentru lauda Numelui Său. Astfel, ne întâlnim în fiecare zi din săptămână, ascultând de El, bucurându-ne unii de alții, prin Duhul Sfânt, în curăție!

Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!” Ps. 122:1

 

Maranata! Vino Doamne Isuse

„… Isus a început să propovăduiască şi să zică:
„Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 4:17  

Suntem deplin încredințați că Isus Hristos va reveni! Maranata!

Astfel, ducem mai departe cuvântul pe care Isus ni l-a adus, trăindu-l și împlinindu-l în primul rând în viața noastră, individual și ca biserică. Prin pocăință, în smerenie, cu dragoste de oameni, lepădându-ne de firea noastră pământească și căutând zilnic faptele plăcute Duhului!

El ne-a chemat să fim lumină și sare. Ne rugăm pentru aceasta în fiecare zi, pentru noi și pentru cei ce vin în mijlocul nostru.

Program întâlniri

LUNI – rugăciune, 19:00-20:00
JOI – studiu biblic, 19:00-20:45
DUMINICĂ dimineața, 10:00-12:00
DUMINICĂ după masa, 17:00-19:00

Vă așteptăm!

Misiune în Nordul Africii: provocările lumii musulmane. Interviu la RVE Timișoara.