Să nu facem crucea lui Hristos zadarnică (1 Corinteni 1:17)

mart. 31, 2020 | Meditații

the gospel

Pavel spune în 1 Corinteni 1:17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
Aici observăm o afirmație unică și deosebită: ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.

Oare ce însemna aceasta? Oare care era Evanghelia? Cum ar fi putut să propovăduiască în așa fel încât să fie făcută zadarnică Evanghelia și de ce avea această preocupare?
– un mod în care crucea, jertfa Mielului, putea fi stricată și alterată era prin o propovăduire în felul lumii, în pas cu lumea, cu o înțelepciune a vorbirii, cu o iscusință dobândită aici jos.

Aceasta afirmă Pavel: nu cu înțelepciunea vorbirii. Și tocmai asta am ajuns să vedem și în aceste zile în comunitățile creștine. Un fel de evanghelie, bazată pe o cunoștință și înțelepciune dobândită aici jos. Bazată pe niște studii, statistici și versete biblice scoase din context. Un fel de evanghelie în care omul și-a însușit puterile văzute și nevăzute, proclamând lucruri, fără să înțeleagă scriptura în mod complet și ca un tot unitar. O vreme în care suntem „îndemnați” să ne rugăm pentru a se opri un virus despre care noi știm că Dumnezeu l-a îngăduit, la fel cum uneori ne rugăm pentru pace în Orientul Mijlociu, deși cunoaștem din scripturi că nu poate să fie acolo pace din punct de vedere politic (să ne rugăm pentru pacea lăuntrică, da).

Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege! (2 Timotei 2:19)
și
Să nu facem zadarnică crucea lui Hristos!

Umblând călăuziți de Duhul, să împlinim voia Tatălui! Să nu ne găsim că luptăm împotriva hotărârilor și deciziilor lui Dumnezeu doar pentru că ne este teamă, milă sau pentru că n-am înțeles bine Cuvântul!
Cuvântul spune cum va fi în vremea din urmă, în timpul care va prevesti venirea Fiului -> să nu rostim cuvinte împotriva Cuvântului Vieții!
Biblia ne relatează multe situații din istoria poporului evreu în care Dumnezeu le-a vorbit prin prooroci și tot lor le-a făcut făgăduințe -> să deosebim între ce se aplică pentru noi și ce a fost și este pentru poporul evreu. Da, Dumnezeu l-a scos pe Daniel din groapa cu lei, i-a dat biruință lui David în lupta cu Goliat, i-a dat putere lui Samson și a îngăduit ca Saul să fie printre prooroci, însă noi nu suntem nici David, nici Daniel, nici Ieremia, nici Ioan botezătorul (Ilie). Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, prin sângele Fiului Său, iar fie că trăim, fie că murim, El ne-a chemat să fim ai Lui!

Biruința lui Isus pe cruce este cea dătătoare de viață pentru oricine se pocăiește și împlinește voia Tatălui! Să nu vânturăm acest steag doar ca să ieșim biruitori tot aici pe acest pământ, pentru că astfel facem zadarnică crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos înseamnă biruință asupra păcatului și biruință asupra morții spirituale (nu pământești).
Lupta noastră este una spirituală, așa cum Isus a dus-o. Deși putea să cheme îngerii să îi vină în ajutor, deși se putea da jos de pe cruce, lupta a fost una care nu se vede în statistici sau reviste de specialitate. Să urmăm exemplul Său și să nu cerem batalioane de îngeri în ajutor ca să fim scăpați de virus sau alte situații critice. Să ne sfințim noi ca să putem primi cununa, căci avem un loc sus în cer pregătit de Isus Domnul! Domnul știe pe cei care sunt ai Lui! Mărit fie Numele Lui!

Dacă rostim Numele Domnului, haideți să ne depărtăm de fărădelege, de orice lucru rău și să iubim pe Domnul Dumnezeu! Să fim lumini!

– laptele duhovnicesc și curat –

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui. ”

1 Corinteni 12:27

Să căutăm dar o dragoste ca a Lui, o credință puternică și să grăbim și să așteptăm venirea Lui.

Aceste meditații sunt scrise de noi pentru noi, în special pentru că în aceste zile suntem departe unii de alții, în izolare. Însă chiar și așa, suntem împreună în Cristos!
Scrie și tu câteva cuvinte de încurajare și mângăiere pentru frații tăi și trimite fratelui păstor.

„Îmi este dor de tine, frate și soră!” Psalmul 16:3