Slujiri în cadrul bisericii

Isus ne-a chemat să ne iubim unii pe alții și să ne slujim unii altora, așa cum a făcut El!

 

„Dacă vorbeşte cineva,  vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” 1 Petru 4:11

Slujiri în biserică 

mici și mari, tineri și bătrâni

căutând sfințirea și umblarea în curăție de inimă și de cuget

Grupă de copii

Grupă de adolescenți

Întâlniri de tineri și familii 

Orchestră de mandoline

Cor și fanfară

Post și rugăciune

Evanghelizare

Misiune

Ajutorarea celor în nevoi

Lăudați pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi,
lăudaţi Numele Domnului!
” 
Psalmul 113:1

Indiferen în ce situație ne găsim, dorim ca viața noastră să îl poată oglindi pe Hristos! Fie că avem ocazia să cântăm cu vocile sau cu instrumentele, fie că mergem în alt loc să îl mărturisim pe Isus înviat sau putem să ajutăm pe cei aflați în nevoi, scopul lucrărilor noastre și a umblării noastre este de a îl preamări pe Tatăl, iubind pe Fiul!

Post și rugăciune

„Și mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri,
postind în sac şi cenuşă.
” 
Marcu 10:45

Indiferent că este vorba de copii, tineri sau bătrâni, de evnanghelizare sau cântare, știm că viața noastră de sfințire și biruință necesită post și rugăciune. De aceea, noi ca biserică, ne unim lună de lună în post și rugăciune zilnică înaintea Domnului, pentru a putea fi găsiți vrednici de orice lucrare pe care Tatăl vrea să ne-o încredințeze!