Slujitorii bisericii

Isus ne-a chemat să ne iubim unii pe alții și să ne slujim unii altora, așa cum a făcut El!

 

„Dacă vorbeşte cineva,  vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” 1 Petru 4:11

Slujitorii bisericii

Păstorul și comitetul bisericii

Vasi PEIA

Ionică BLIDĂRAN

Vasile MOCAN

Marius MOCAN 

Flavius CREINICEANU

Filip PAUNOVICI

Petrică MARUȘCA

… și biserica

Rugăciune și Călăuzire

„Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” Marcu 10:45

Rugăciunea noastră este ca fiecare decizie luată să îl onoreze pe Dumnezeu și să fie spre folosul fraților și surorilor din biserica din Giroc, însă și pentru comunitatea în care locuim. Rugați-vă și voi pentru înțelepciune și pricepere! 

De ce?

Nevoile unei biserici sunt multiple și vizează pe frați și surori, dar și pe cei de lângă noi.
Vedem și în Noul Testament, în cartea Faptele Aposolilor, că au fost necesare slujiri atât pentru predicarea cuvântului, dar și pentru slujirea la mese și împărțirea de ajutoare celor în nevoi.